Blog

5 filters van Google Analytics voor betrouwbare data-analyses

Is jouw websitedata wel een betrouwbare weergave van het directe en organische verkeer? Om de juiste informatie te selecteren uit websitedata en de betrouwbaarheid van de dataweergave te vergroten, is het aan te raden om gebruik te maken van de filters van Google Analytics. Door de juiste filters toe te passen op de gegevens, selecteer je slechts een specifiek deel van de data die terug moet komen in de grafieken en tabellen. Gebruik je de filters van Google Analytics niet, dan loop je het risico dat spamverkeer jouw data-analyse bevuild en verstoord.

IP-adressen uitsluiten

Bij het analyseren van de websitedata is het van belang om alleen het relevante verkeer te bestuderen. Hieronder valt dus jouw doelgroep, die de website bezoekt wegens de content, producten en diensten die je aanbiedt. Om ervoor te zorgen dat eigen bezoeken of websitebezoeken van collega’s en partners niet meegerekend worden in deze analyse, kan de IP-filter het beste toegepast worden. Deze filter maakt het mogelijk om computers met bepaalde IP-adressen uit te sluiten in de websitebezoeken. Hierbij is het wel belangrijk om de privacyregels van Google Analytics in acht te nemen, zodat IP-adressen anoniem doorgestuurd worden naar Google Analytics. Dit houdt in dat je de laatste drie cijfers niet hoeft in te voeren in de filter.

Spambots vermijden met de hostname-filter

Een tweede mogelijkheid om websitebezoeken te filteren, is de hostname-filter. Een hostname wordt toegekend aan ieder apparaat dat zich op het internet begeeft en geeft aan waar de desbetreffende gebruiker zich op het web bevindt. Hierdoor is het voor het internet mogelijk om onderscheid te maken tussen verschillende apparaten en dus gebruikers. Wanneer spamverkeer zich echter op jouw website bevindt, wil je vermijden dat hij een hostname toegekend krijgt. Dit zorgt namelijk voor websitedata, die niet relevant is voor jouw data-analyse. Door de hostname-filter daarom toe te passen op jouw websitegegevens, krijgt spamverkeer geen hostname toegekend. Zo bevindt ghostverkeer zich niet daadwerkelijk op jouw website, waaruit blijkt deze filter is hét middel is om spamverkeer te vermijden in de data-analyse.

5 filters van Google Analytics voor betrouwbare data-analyses 1

Referral-spam detecteren

Hoewel de hostname-filter het merendeel van het spamverkeer uit de websitedata filtert, blijft er altijd spamverkeer ongefilterd. Dit resterende spamverkeer kan daarom opgevangen worden door de referral-spamfilter. Een referral of verwijzing duidt op een bezoeker die via een link op sociale media, forums of andere websites beland is op jouw website. Soms komt het echter voor dat er onbekende bronnen staan tussen deze ‘logische’ bronnen. Vervolgens blijkt ook dat er sprake is van een bouncepercentage is van 100% en een bezoek van minder dan een seconde, wat wijst op spamverkeer. De referral-spamfilter kun je daarom inzetten om de spambots in de data-analyse te mijden. Dit doe je in Google Analytics door te klikken op Acquisitie > Alle verkeer > Bron/Medium, waarna je op bounceratio kan sorteren. Een andere, eenvoudige manier blijft desondanks om bestaande filters voor de meest voorkomende spambronnen te kopiëren naar Google Analytics.

Filter op taalinstellingen

Spamverkeer kan door de hostname en referral-filters dus geblokkeerd worden, maar dit houdt niet alle spambots buiten de deur. Een derde optie om spambots daarom te vermijden in de websitedata is het filteren op taalinstellingen. In Google Analytics vind je deze instelling onder Doelgroep > Geo > Taal, waar verschillende taalcodes getoond zullen worden. Logische taalcodes zijn nl-nl, en-gb en en-us, maar je zal hier ook stuitten op vreemde tekens of letter- en cijferreeksen. Om deze wartaal effectief uit te sluiten in de data-analyse, ga je naar Uitsluiten > Taalinstellingen en voer je het patroon \s[^]*\s|.{15,}|\.|,|^c$ in. Dit patroon zal er op die manier voor zorgen om nog nauwkeuriger spambots te blokkeren van jouw websitedata.

De lower case-filter

De bovengenoemde filters hebben het inmiddels mogelijk gemaakt om je websitedata te beperken tot het specifieke deel dat je wil analyseren. Desondanks kan het voorkomen dat er informatie ontbreekt door verschillen in hoofdlettergebruik. Dit komt, omdat Google Analytics hoofdlettergevoelig is en dus onderscheid maakt tussen namen met verschillend hoofdlettergebruik. Hoewel er in letters dus hetzelfde staat, ziet Google Analytics de twee benamingen als afzonderlijke campagnes. Om dit daarom te vermijden, is het verstandig om gebruik te maken van de lower case-filter. Deze filter maakt het mogelijk om alle inkomende data in kleine letters om te zetten, waardoor je met complete websitedata aan de slag kunt gaan.

5 filters van Google Analytics voor betrouwbare data-analyses 2

Google Analytics is een inzichtelijk en gestructureerd hulpmiddel voor het analyseren van websitedata. Toch komt het vaak voor dat de websitedata verstoord of bevuild wordt door spamverkeer en eigen bezoeken aan je website. Het toepassen van verschillende filters op de inkomende informatie is daarom een effectieve methode om een betrouwbare dataweergave te realiseren. Daarnaast kan het gebruik van de lower case-filter ervoor zorgen dat er geen data wordt uitgesloten in jouw data-analyse.

Rate this post

Volgende blog: Optimaliseer lokale vindbaarheid met local SEO